Moje konto Dodaj ogłoszenie

Klauzula informacji RODO

Klauzula Informacji RODO

Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 • Administrator danych
  • Administratorem danych jest firma GRUPA NERO SP Z O O Skierniewice 96-100, Zadębie 15A
 • Dane kontaktowe
  • Z administratorem można się kontaktować pisemnie pod podanym adresem siedziby lub za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@koncowkizbudowy.pl
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Subskrybcją ”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją aktywacji konta oraz do podjęcia niezbędnych działań przed aktywacją subksrybcji.
 • Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

   Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

  • Aktywacji systemu koncowkizbudowy.pl w dowolnie zakupionym pakiecie, – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług,
  • dochodzenia roszczeń związanych z subskrybcji– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń,
 • Podstawa prawna przetwarzania danych:
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów profilowania i analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa oraz zakładom ubezpieczeń współpracujących z GRUPA NERO SP Z O O

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podwykonawcom świadczonych przez Administratora usług, dostawcom usług IT, dostawcą usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę lub przetwarzających dane osobowe w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
 • Przysługujące prawa
  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  • W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale w pewnym zakresie niezbędne do skorzystania z funkcji serwisu koncowkizbudowy.pl, jak również może wynikać z przepisów prawa – brak podania danych uniemożliwi aktywacji konta.

 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych
  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym numeru telefonu oraz adresu e-mail w celach marketingowych, w tym poprzez profilowanie w celu określenia preferencji lub wymagań i potrzeb w zakresie funkcji serwisu oraz w celu przedstawienia oferty.